Escoltar per veure

“ Un so és reflex d’un espai i inherent a un moviment,

i l’artista, juntament amb l’espectador, creen una sonoritat viva

que es desprèn de la qualitat de la seva escolta.”

escoltar Imagen0017

 

Descripció

– Taller vivencial i participatiu de percepció auditiva i sensibilització musical amb instrumentari pedagògic Baschet.

– La sessió s’estructura a partir d’un doble i progressiu descobriment: el de les qualitats visuals i sonores dels instruments; i el descobriment de la pròpia sensibilitat de cadascun dels músics i artistes: els mateixos participants.

– Els participants accedeixen directament i de manera intuïtiva a l’expressió sonora mitjançant el gest i sense necessitat d’un coneixement musical previ.

– Cadascun dels alumnes pot tocar diversos instruments: l’un de manera aleatòria durant la descoberta, en formació d’1, 2, 3, 4, i 5 tocadors; i un altre – fruit de la pròpia elecció, fent un concert amb part del grup i pels altres companys – que fan de públic.

 Objectius

– Desenvolupar capacitats perceptives i d’expressió, de comunicació.

– Aprendre a jugar amb el so, una relació   intuïtiva amb la música.

– Aprendre a escoltar els altres, a tocar en grup.

– Fer musical la pràctica que neix de la manipulació de la matèria sonora.

– Aprendre a cooperar, el sentit estètic i de l’ordre.

– Conèixer una nova família d’instruments: les estructures sonores Baschet.

 Continguts

– Descoberta de l’instrumentari pedagògic Baschet.

– Relació entre la forma i el so de l’instrument.

– Mirar, escoltar, tocar, saludar, aplaudir,….

– Exploració de l’instrument: possibilitats de joc gestual i sonor.

– Qualitats bàsiques i dinàmiques del so: fort- fluix, agut-greu, llarg- curt, fregat- percudit, ràpid…

– Recerca sonora versus creació musical espontània conduïda.

Metodologia

– Pedagogia activa.

– Escolta reduïda: percepció visual dels instruments alterada.

– Es fa servir la paraula i el llenguatge no verbal del so de la veu, el gest i la mirada.

– Recerca sonora i improvisació com a mètode per la composició.

– Atenció a l’individu i al conjunt

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA escoltar 4     

Realització

– Centres educatius: Ed. Infantil, Primària, Secundària i Batxiller

– Escoles de música, art, dansa i teatre. Belles Arts

– Educació especial

– Públic familiar

Durada: de 50’ a 1h.10’.

Nombre estimat de participants directes: 25/30

(pot haver-hi un segon públic observador o (i) acompanyant)

El taller s’ adequa en funció del context, edat i característiques dels participants.

Aspectes tècnics

– Espai mínim disponible: 5 x 8 m.

– Temps de muntatge: 40’

–  Accessibilitat