Escultura sonora Baschet

Els germans BASCHET

Els germans Bernard (1917-2015) i François Baschet ( 1918-2014) són considerats uns dels pares de l’Escultura Sonora i pioners en proposar la participació activa del públic a les seves exposicions, així com en la realització de projectes socials inclusius. Les seves investigacions i descobertes els anys 50 els van conduir entre d’altres a l’aplicació del principi acústic de la “vareta encastada”, amb el qual s’extreu el so intern del metall envers l’aire.

CMYK b‡sico

 

 L’instrumentari pedagògic Baschet

Concebut per desvetllar baschetDSC_0045ala sensibilitat musical dels infants. L’instrumentari pedagògic Baschet consta d’un conjunt de catorze estructures de percussió, corda i cristall, elaborades en funció de criteris específics pel que fa a la facilitat de ser tocades – disseny per tots- i a la diversitat de timbres: una “paleta sonora” original i atractiva visualment, rica en qualitats sonores i varietat d’intensitats i dinàmiques, sense correspondència formal amb altres instruments de música coneguts. Instruments amb funció pedagògica activa, la seva sola presència transforma en artístic i lúdic l’espai que ocupen, permetent una desinhibició ràpida en el participant. Aquest pot accedir directament a l’expressió sonora mitjançant el gest, sense la necessitat d’un coneixement musical previ.

http://www.tallerbaschet.cat

http://www.baschet.org

http://francois.baschet.free.fr