Exposició

El contacte de la persona amb l’obra artística i el so acústic de qualitat,                                                                                                                                                                                          el sorprèn en la seva intimitat i el motiva per probar una altra vegada.

expo_p02b 20 expo1